Mål: M 869-18

Avgörande

I ett tillstånd för produktion av etanol m.m. har Mark- och miljööverdomstolen ändrat villkor för utsläpp till kommunalt spillvattennät och för fackling av biogas.