Mål: M 3366-19

Avgörande

Föreläggande att ta bort rörläggning från bäck. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att rörläggning av bäck endast behöver tas bort till viss del.