Mål: M 6265-18

Avgörande

Rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen i mål om tillstånd till bortledande av grundvatten för utbyggnad av tunnelbana. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, ansett att den kostnad som sakägare yrkat ersättning för har varit i sin helhet skäligen påkallad för att tillvarata partens rätt i målet.