Mål: M 3629-19

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad på fastighet som används för församlingsverksamhet, fotbollsmatcher, scoutdagar och liknande verksamhet. Dispensansökan avser ändrad användning till enbostads-/fritidshus. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnaderna vid ändrad användning kommer att avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och att den ändrade användningen därmed kräver dispens från strandskyddsreglerna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare bedömt att det saknas förutsättningar att ge strandskyddsdispens. Överklagandet har avslagits.