Mål: F 6933-18

Avgörande

Avstyckning. Sedan mark- och miljödomstolen lämnat ett överklagande av Lantmäteriets beslut om fastighetsbestämning utan bifall har Mark- och miljööverdomstolen avslagit ett överklagande dit.