Mål: M 10989-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits förutsättningar att bifalla tillståndshavarens ansökan om att upphäva eller ändra ett villkor i tillståndsbeslutet bl.a. eftersom det inte getts in någon ny utredning i förhållande till när villkoret beslutades