Mål: M 9684-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att det har funnits förutsättningar för att döma ut vite när ett föreläggande avseende enskilt avlopp inte har följts.