Mål: M 12339-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en privat skylt inom ett naturreservat krävt dispens från reservatsföreskrifterna. Viljan att informera om en enskild näringsverksamhet har inte bedömts utgöra särskilda skäl för dispens.