Mål: F 8273-17

Avgörande

En kommuns överklagande av fastställd tomträttsavgäld har avslagits eftersom kommunen inte har visat att fastighetens markvärde ska ändras eller att avgäldsräntan ska bestämmas högre än den långsiktiga realräntan.