Mål: F 6805-17

Avgörande

MÖD beviljade resning i ett mål om gränsutmärkning sedan en gränspunkt återfunnits. Detta bedömdes vara en sådan ny omständighet som om den förebringats sannolikt hade lett till en annan utgång. Eftersom gränsen därmed inte kan anses klar förordnade MÖD att förrättningen ska ställas in (jmf 58 kap 7 § första stycket andra meningen RB)