Mål: M 5414-18

Avgörande

Tillstånd till befintligt kraftvärmeverk som byggs ut med en ångpanna. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. justerat villkor om energieffektivisering och utsläpp av ammonium. När det gäller möjligheten till elproduktion i anläggningen har domstolen inte funnit skäl att ändra i tillståndsmeningen eller föreskriva ytterligare villkor om krav på möjlighet till sådan produktion.