Mål: M 10039-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har stadfäst en av parterna träffad förlikning.