Mål: P 3508-18

MÖD 2019:33

Avgörande

MÖD har fastställt föreläggande för fastighetsägare att klippa en häck så att en sikttriangel skapas vid en vägkorsning. Utredningen i målet ger inte skäl att ifrågasätta nämndens bedömning att växtligheten skymmer sikten så att den utgör en betydande olägenhet för trafiken (8 kap. 15 § PBL).