Mål: M 6396-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har gett tillstånd till att anlägga en ersättningsbrunn om den tillståndsgivna huvudbrunnen skulle bli obrukbar för grundvattenbortledning. Reglerna om arbetstid och oförutsedd skada har tillämpats även i förhållande till ersättningsbrunnen.