Mål: M 2498-18

Avgörande

MÖD har bedömt att det inte finns förutsättningar att föreskriva en begränsning av halten föroreningsinnehåll i processavloppsvatten som släpps ut från ett kraftvärmeverk som årsmedelvärden utan att begränsningen ska gälla som månadsmedelvärden. Villkoret ska anses vara uppfyllt om 10 av 12 uppmätta månadsmedelvärden under ett kalenderår understiger det föreskrivna månadsmedelvärdet.