Mål: M 7409-19

Avgörande

I ett mål om föreläggande avseende vattenverksamhet, borttagande av fördämning, har MÖD upphävt länsstyrelsens föreläggande eftersom det inte ansetts övertygande klarlagt att angivna dikesnivåer i föreläggandet överensstämde med tillståndet för sjösänkning som föranlett tillsynen.