Mål: M 9297-19

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det krävs strandskyddsdispens för en minde brygga.