Mål: M 5783-19

Avgörande

Länsstyrelsen förelade en kommun att tillgodose behovet av vattentjänster genom allmän va-anläggning för fastigheter som låg på delvis fastland och delvis närbelägna öar. Motivet för föreläggandet var att anslutning till kommunalt vatten och avlopp skulle vara en förbättring såväl för boende som för miljön. Anslutning av avlopp skulle lokalt minska närsaltbelastningen. Kommunen bestred föreläggandet och anförde att det inte längre var aktuellt att detaljplanelägga området och att det därmed rörde sig om ett fåtal fritidshus samt att enskilda va-lösningar skulle innebära ett mindre ingrepp i miljön än en utbyggnad av den allmänna anläggningen, som skulle kräva sprängningsarbeten. MÖD fann att utredningen i målet inte gav stöd för att det fanns ett behov av en allmän anläggning av miljöskäl och att länsstyrelsen därför inte haft fog för föreläggandet.