Mål: P 6293-19

Avgörande

Bygglov för tvåbostadshus har ansetts vara förenligt med planbestämmelsen BöII i en stadsplan som föreskriver bl.a. att området får bebyggas med friliggande en- eller tvåfamiljshus.