Mål: M 9995-19

MÖD 2020:39

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med miljöprövningsdelegationen, funnit förutsättningar att, med vissa villkorsändringar och med ett nytt villkor, förlänga igångsättningstiden för verksamheten i en vindkraftpark med 45 vindkraftverk.