Mål: M 5593-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning gällande slutliga villkor för föroreningsinnehåll i och avledning av kondensvatten från rökgaskondensering. Eftersom tidpunkten för när strängare villkor för utsläpp av renat kondensat ska börja gälla har passerats har Mark. och miljööverdomstolen skjutit fram tidpunkten.