Mål: P 3165-18

Avgörande

Fråga om ersättning enligt 14 kap. 7 och 10 §§ plan- och bygglagen på grund av införande av rivningsförbud och skyddsbestämmelser i detaljplan.