Mål: M 6920-19

Avgörande

Förbud enligt 15 kap. 24 § MB. MÖD har upphävt miljö- och hälsoskyddsnämndens förbud mot att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från bolagets restauranger i kommunen till någon annan än transportör som omfattas av en dispens, eftersom dispens inte krävs.