Mål: F 3841-18

Avgörande

MÖD har upphävt en gemensamhetsanläggning och ett servitut som gett rätt till överfart över järnväg.