Mål: M 12389-18

Avgörande

Mål om vattenverksamhet och arbeten i samband med byggande av en tunnel. Mark- och miljööverdomstolen har bland annat bedömt att villkor om mängder inläckande grundvatten, luftburet buller och stomljud under en byggtid om åtta år har kunnat föreskrivas som riktvärde.