Mål: F 3609-19

Avgörande

Förrättningskostnader. Mark- och miljödomstolen har ansett att avsaknaden av förklaring från Lantmäteriet till en relativt sett hög andel beredningstid (ca 60 procent) har utgjort skäl för att reducera ersättningen. Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av vad Lantmäteriet har anfört här ansett att det inte finns skäl för att nu göra en sådan bedömning.