Mål: M 8917-18

Avgörande

Fastställande av slutliga villkor för bentonitanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bolaget har visat att en installation av en värmeväxlare för närvarande inte är en tillgänglig teknik för att återvinna värme i anläggningen. Ett villkor avseende detta har därför upphävts och målet har visats åter till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.