Mål: M 12294-18

Avgörande

Föreläggande om miljöteknisk undersökning med stöd av 26 kap. 22 § MB. Mark- och miljööverdomstolen bedömer till skillnad från mark- och miljödomstolen att fastighetsägarens subsidiära ansvar inträtt; detta med hänsyn till den tid som gått sedan tidigare verksamhetsutövares likvidation avslutades. Eftersom övriga förutsättningar för fastighetsägarens ansvar inte prövats av mark- och miljödomstolen visas målet åter dit för fortsatt behandling.