Mål: P 9496-19

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

MÖD har vid prövning av ett tidsbegränsat bygglov för bostäder vid en väg ansett att en allmän lämplighetsprövning ska göras. Domstolen har därvid funnit att omgivningsbullret inte medfört hinder mot att ge bygglov då en kortsida av de identiska långsmala lägenheterna är vänd mot en mer ljuddämpad sida.