Mål: P 5207-19

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

MÖD har bedömt att vattenutredningen i ett mål rörande förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus är otydlig i vissa avseenden. Målet har därför återförvisats till nämnden för fortsatt behandling.