Mål: M 5785-20

Förbud att släppa ut avloppsvatten

Förbud att släppa ut avloppsvatten

MÖD har förlängt den tid inom vilken ett föreläggande ska vara genomfört.