Mål: M 10421-18

Ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet m.m. och grundvattenbortledning

Ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet m.m. och grundvattenbortledning

MÖD finner skäl att ändra tillstånd till utökad täktverksamhet och grundvattenbortledning bland annat så att regleringen av total mängd vatten som får bortledas utgår och i fråga om villkor för buller.