Mål: M 9867-19

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

MÖD har i likhet med underinstanserna bedömt att det inte finns skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet och utformningen av den kommunala taxan. Det har inte heller funnits skäl att frångå taxan.