Mål: M 7394-19

Dispens från strandskydds- och landskapsbildsskyddsbestämmelser

Dispens från strandskydds- och landskapsbildsskyddsbestämmelser

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av staket och redskapsbod samt för hårdgöring av ytor på en fastighet där det bedrivs lägerverksamhet för bl.a. barn med funktionsnedsättningar.