Mål: P 12265-19

MÖD 2020:47

Vägledande avgörande

Bygglov för uterum. MÖD har ansett att det inte är visat att det förekommit dispensgivning i enlighet med tidigare lagstiftning i sådan omfattning att en avvikelse från en planbestämmelse kan betraktas som liten. Eftersom det inte heller i övrigt har funnits förutsättningar att bedöma avvikelsen som liten har MÖD, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit bygglovsansökan.