Mål: M 2578-19

Tillstånd enligt miljöbalken till nuvarande och ändrad verksamhet vid oljeraffinaderi MÖD 2020:17

Vägledande avgörande

Villkor om svavelåtervinning. Efter överklagande från Naturvårdsverket bedömde MÖD att en delegation åt tillsynsmyndigheten, utan annan begränsning än att åtgärderna ska vara framtagna inom ramen för energihushållningsplanen och rimliga, kunde godtas.