Mål: M 6679-19

Avgörande

Tillsynsärende avseende vattenfördelning vid en damm i enlighet med vattendom. Markägare har begärt att länsstyrelsen ska tillse att dammägaren följer gällande vattendom. Länsstyrelsen fann att stadgad vattenfördelning inte helt kunde följas pga brister i konstruktionen men eftersom dammägaren planerade reparationer lämnades anmälan utan åtgärder. MÖD ansåg att ytterligare utredning erfordras och återförvisade målet till länsstyrelsen.