Mål: P 12684-19

Avgörande

En komplementbyggnad har uppförts närmare allmän plats än 4,5 m och det saknas därför förutsättningar för bygglovsbefrielse enligt bestämmelserna i 9 kap. 4 § PBL. MÖD har därför upphävt nämndens beslut om startbesked för komplementbyggnaden.