Mål: M 2621-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut om provtagning av uppgrävda massor. Domstolen har ansett att det finns risk för att massorna är förorenade och att de kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.