Mål: M 11205-19

Avgörande

MÖD har upphävt en mark- och miljödomstols beslut om rättelse. Genom rättelsen ändrades ett villkor i en dom som rörde ett överklagat beslut om tillstånd till en gruppstation för vindkraft. MÖD har ansett att den ändring som gjorts inte har varit lämplig med hänsyn till rättskraftsinstitutet och instansordningsprincipen.