Mål: P 4317-19

Avgörande

Efter bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus kommer byggnaden att ha tretton plan. Byggnadsnämndens beslut att tillåta avsteg från kravet på tillgänglighet och användbarhet avseende antalet hissar per trapphus har godtagits av MÖD.