Mål: P 6272-20

MÖD:2020:51

Vägledande avgörande

Godkännande av reviderade bygglovsritningar har ansetts vara ett överklagbart beslut. Ändringarna har varit för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare meddelat bygglov, varför Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att upphäva beslutet.