Mål: M 2867-20

Avgörande

MÖD har funnit utrett att ett vitesföreläggande delgetts adressaten personligen och har fastställt mark- och miljödomstolens dom.