Mål: M 472-20

Avgörande

Tillsynsärende avseende inomhustemperatur i bostad. Länsstyrelsens beslut att återförvisa ett ärende för fortsatt utredning har ansetts vara ett överklagbart beslut eftersom det innefattat ett avgörande av en fråga som inverkat på ärendets utgång.