Mål: P 3265-19

Avgörande

Bygglov. Sedan Stockholms stadsbyggnadsnämnd avslagit en ansökan om bygglov, avseende balkonger, med hänvisning till gällande varsamhetskrav och förbud mot förvanskning har MÖD ansett att ansökan inte bort avslås av dessa skäl samt återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.