Mål: M 13094-19

MÖD 2020:33

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att sju bojar utgör en anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och därför är förbjudna inom strandskyddsområde.