Mål: M 13003-19

Avgörande

En verksamhetsutövare anmälde installation av en pump i inloppsstationen vid ett reningsverk som en ändring av tillståndsgiven verksamhet. Pumpen avsågs transportera överskottsvolymer av avloppsvatten till utjämningsmagasin som avsågs anläggas och anmälas senare. Länsstyrelsen beslutade att förbjuda ändringen. MÖD ansåg att installationen av pumpen måste bedömas tillsammans med planerade magasin och driften av reningsverket. Domstolen fann därför att det vara riktigt att förbjuda ändringen.