Mål: F 3461-20

Avgörande

I ett mål om debitering av förrättningskostnader har det, med hänsyn till målets tekniska och juridiska komplexitet, ansetts föreligga synnerliga skäl att förplikta staten att ersätta en enskild sakägare för rättegångskostnader.