Mål: M 6694-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det saknas förutsättningar att ge tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för nybyggnad av bostadshus m.m. inom naturreservatet Hallandsås nordsluttning.