Mål: M 8757-19

Avgörande

Utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens beslut att döma ut vite. Föreläggandet är tillräckligt tydligt och det saknas skäl att jämka vitesbeloppet.